CONTACT US

Do you have any questions or want to get in touch?

We look forward to hearing from you!

ADDRESS

Hedtångsvägen 6
436 53  HOVÅS
SVERIGE

BILLING ADRESS

Inuheat Group AB
Kund-id FRX5092
FE 301
105 69 STOCKHOLM

CAREERS

Do you want to work with us or are you looking to be an intern?
Please visit us on LinkedIn.

PRESS & MEDIA

SHAREHOLDERS

Kallelse till extra bolagsstämma 5 november 2021.

Sista avstämningsdag 28 oktober.

Sista dag för poströstning 4 november.  

För vidare information se kallelse nedan eller kungörelse i Post- och inrikes Tidningar. Annonsering har också skett i SvD 8 oktober 2021.

Vid frågor kontakta VD Tobias Palmgren 0709120906

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING

Ladda ner kallelsen som pdf här

Ladda ner fullständigt beslutsunderlag här

Ladda ner styrelsens redogörelse här

Ladda ner revisorsyttrande över styrelsens redogörelse här

Ladda ner senaste årsredovisning här 

DOKUMENT RELATERADE TILL RÖSTNING 

Ladda ner formulär för digital poströstning här

Ladda ner formulär för poströstning här

Ladda ner fullmaktsformulär här

 

CONTACT US

Do you have any questions or want to get in touch?

We look forward to hearing from you!

ADDRESS

Hedtångsvägen 6
436 53  HOVÅS
SVERIGE

BILLING ADRESS

Inuheat Group AB
Kund-id FRX5092
FE 301
105 69 STOCKHOLM

CAREERS

Do you want to work with us or are you looking to be an intern?
Please visit us on LinkedIn.

PRESS & MEDIA

pr@inuheat.com

SHAREHOLDERS

Kallelse till extra bolagsstämma 5 november 2021.

Sista avstämningsdag 28 oktober.

Sista dag för poströstning 4 november.  

För vidare information se kallelse nedan eller kungörelse i Post- och inrikes Tidningar. Annonsering har också skett i SvD 8 oktober 2021.

Vid frågor kontakta VD Tobias Palmgren 0709120906

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING

Ladda ner kallelsen som pdf här

Ladda ner fullständigt beslutsunderlag här

Ladda ner styrelsens redogörelse här

Ladda ner revisorsyttrande över styrelsens redogörelse här

Ladda ner senaste årsredovisning här 

DOKUMENT RELATERADE TILL RÖSTNING 

Ladda ner formulär för digital poströstning här

Ladda ner formulär för poströstning här

Ladda ner fullmaktsformulär här